Χρύσαφα: Πλακόστρωση εισόδου ιερού ναού Παναγίας Χρυσαφίτισσας

ieros naos Xrysafitissas - Xrysafa

ieros naos Xrysafitissas - Xrysafa

Δημοπρατήθηκε σήμερα (13/5) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο “Πλακόστρωση εισόδου ιερού ναού Παναγίας Χρυσαφίτισσας ΔΔ Χρυσάφων”, προϋπολογισμού 87.000 ευρώ. Θα γίνουν εργασίες εξομάλυνσης εδάφους, σκυροδέτησης, επιστρώσεων με χονδρόπλακες και φυσικούς λίθους της περιοχής και κατασκευή λιθοδομών, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στο ιστορικό αυτό μνημείο της βυζαντινής εποχής.

(φωτο: http://www.vfrh.net)