“Χωρίς οδική είσοδο ασφαλή, σύγχρονη και λειτουργική οι Μολάοι”

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών κατέθεσαν πρόσφατα οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κων/νος Χήτας. Με αυτήν τους ρωτούν πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης της νέας οδικής εισόδου στους Μολάους και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσής της. Επιπλέον ζητούν να μάθουν εάν τα υπουργεία προτίθενται να εκπονήσουν, άμεσα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και αποκατάστασης, ώστε να καταστεί το εν λόγω οδικό δίκτυο ασφαλές και λειτουργικό.

Στο κείμενό τους οι ερωτώντες βουλευτές επικαλούνται τα δεκάδες τροχαία, ελαφρά ή σοβαρά, που λαμβάνουν χώρα στο εν λόγω σημείο της πόλης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και λόγους αισθητικούς και οικονομικούς που επιβάλλουν την παρέμβαση της Πολιτείας.