Χωροθέτηση ΜΕΑ – ΧΥΤΥ Λακωνίας: “Να βρεθεί μια άλλη θέση’’ …αλλά ποια;

diaxeirisi aporrimmatwn

γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος


Με όλο τον σεβασμό στις αμφιβολίες, τις ανησυχίες και τις φοβίες των πολιτών για το μέλλον της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να ομολογήσουμε ότι, οι ασχολούμενοι με τα κοινά, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στη βουλή γνώριζαν το μέλλον και το γενέσθαι. (σημ. τουλάχιστον όφειλαν να γνωρίζουν γιατί από το 2010 υπήρξαν μια σειρά διαδοχικών κοινοβουλευτικών, κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών αποφάσεων).

Το καθοριστικό πρόβλημα εδώ και τέσσερις δεκαετίες τουλάχιστον ήταν και παραμένει η χωροθέτηση της όποιας μορφής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Πάντα υπήρξαν και θα υπάρχουν αντιδράσεις, όπως επίσης θα προβάλλονται ενστάσεις δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες και προσφυγές στην δικαιοσύνη για την τελική και οριστική λύση/διευθέτηση των προβλημάτων.

Αυτό συμβαίνει και τώρα, όπου η δικαιοσύνη (ΣτΕ) καλείται να λύσει το πολιτικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ σε άλλες περιφέρειες ήδη το πρόβλημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης λύθηκε με την μέθοδο που προτείνεται και εδώ (πχ Ήπειρος).

Για την 3η διαχειριστική ενότητα της Λακωνίας πέραν κάποιων σοβαρών προβληματισμών ακούγονται θέσεις και διατυπώνονται προτάσεις που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

1. Υποστηρίζουν μάλιστα και θεσμικοί εκπρόσωποι ότι πρέπει να αλλάξει η θέση από την υπάρχουσα στα “Ξηροκάμπια” της ΤΚ Σκάλας κάπου αλλού …Το που όμως δεν το ονοματίζει κανένας γιατί μια τέτοια θέση έχει πολιτικό κόστος.

Γνωρίζουν όμως “οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ” ότι η μελέτη προβλέπει ως δεύτερη θέση το Αρδελι της ΤΚ Κροκεών.

Αν κάποιοι έχουν αυτή την θέση ας την ονοματίσουν…

2. Υποστηρίζουν ότι στην περιοχή “Ξηροκάμπια” ανακαλύφθηκε σπήλαιο ύψιστης σημασίας και αξιοποιήσιμο.

Αν κανείς διαβάσει το χειρόγραφο έγγραφο, πρόκειται για σπήλαιο στην περιοχή Κρεββατάς της ΤΚ Κροκεών με είσοδο πλάτους τεσσάρων μέτρων και μήκους τριάντα μέτρων με κυριότερα ευρήματα νυχτερίδες κάποιοι σταλακτίτες και κάποια νεολιθικά εργαλεία που συλλέχθηκαν από αρχαιολόγο (6/4/2015).

Έχει κάποιος την γνώμη και την επιστημονική τεκμηρίωση ότι είναι αξιοποιήσιμο και επισκέψιμο ένα σπήλαιο μήκους 30 μέτρων από τα χιλιάδες σπήλαια που υπάρχουν στην χώρα και τον τόπο μας. Επίσης ακόμα εκκρεμούν οι τομές στην περιοχή του Βαλτακίου που είναι ενταγμένη ως αρχαιολογική ζώνη Α’.

3. Υποστηρίζουν ότι η περιοχή “Ξηροκάμπια” είναι προστατευόμενη natura 2000, αρχαιολογική ζώνη κλπ.

Η αλήθεια προκύπτει από την μελέτη ότι από τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, οι πλησιέστερες στην εξεταζόμενη θέση, βρίσκονται στα νότια, σε ευθεία απόσταση 7,0 χλμ. περίπου. Πρόκειται για τις περιοχές GR2540003 (ΕΖΔ) “Εκβολές Ευρώτα” και GR2540006 (ΖΕΠ) “Υγρότοποι εκβολών Ευρώτα”

  • Το οικολογικό πάρκο Πάρνωνα – Μούστου, εκτείνεται στα βορειοανατολικά της θέσης, σε πολύ μεγάλη όμως απόσταση, της τάξης των 13χλμ περίπου
  • Νοτιοδυτικά της εξεταζόμενης θέσης και σε ευθεία απόσταση της τάξης των 8,0 χλμ περίπου, εντοπίζεται το πλησιέστερο καταφύγιο άγριας ζωής, με την ονομασία “Λουτσάκα ‐ Χαμοσπηλιά ‐ Πέρα Βρύση Γυθείου ‐ Λαγίου ‐ Πυργίου)”, σύμφωνα με το ΦΕΚ925/29‐12‐89.(σημ. δική μου βλέπε Αρδέλι)
  • Η θέση δεν εμπίπτει ούτε και γειτνιάζει άμεσα με οποιοδήποτε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ο πλησιέστερος αρχαιολογικός χώρος “Ψηφιά” βρίσκεται νοτιοδυτικά της θέσης, σε απόσταση 3,4 χλμ περίπου (επανοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου με το ΦΕΚ181/ΑΑΠ/2011, έγκριση καθορισμού Α’ ζώνης προστασίας με το ΦΕΚ 134/ΑΑΠ/2012).

4. Το γεωγραφικό στίγμα της εξεταζόμενης περιοχής είναι:

Η επιλεγείσα θέση βρίσκεται ΝΔ του οικισμού Αμπελοχώρι σε ευθεία απόσταση 3,1 χλμ και ΒΔ της πόλης Σκάλας 3.7 χλμ.

Ακόμη, βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Στεφανιάς στα 4,0 χλμ.και ανατολικά του Φάρου και των Κροκεών στα 4,7 χλμ και 5,1 χλμ αντίστοιχα.

Ανατολικά της θέσης, στα 0,6 χλμ περίπου, διέρχεται ο Ευρώτας ποταμός.

5. Σε ότι αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα και την ρύπανση της ευρύτερης περιοχής του κάμπου με επικινδυνότητα στην γη και τα προϊόντα.

  • – Η υδρολογική λεκάνη στην οποία βρίσκεται η εξεταζόμενη θέση μπορεί να τροφοδοτήσει (κατείσδυση κατακρημνισμάτων) με πολύ περιορισμένες ποσότητες νερού τις υπόγειες υδροφορίες των καρστικών ασβεστόλιθων της ζώνης Τριπόλεως,οι οποίοι αποτελούν και το γεωλογικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής.
  • Η κίνηση του υπόγειου νερού στους ασβεστόλιθους συμβαίνει επιλεκτικά (όπως αποδεικνύεται από την παρουσία αποτυχημένων γεωτρήσεων στην υπό εξέταση περιοχή) κυρίως διαμέσου του καρστ και των ρηγμάτων. Κατά την κίνησή του το νερό μεταβαίνει σε μεγάλα βάθη και τελικά εκφορτίζεται και εμπλουτίζει τις υδροφορίες στην πεδινή παραθαλάσσια περιοχή της Σκάλας, σε ευθεία απόσταση της τάξης των 8,5χλμ. Βάσει της υδρογεωλογικής διερεύνησης που έχει γίνει εκτιμάται ότι η θέση δεν επηρεάζει τα υπόγεια υδατικά συστήματα. “Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ, κατ ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του Π. Δ.51/2007”, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του2013 από τον ειδικό γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

6. Σε ότι αφορά την σεισμικότητα της περιοχής και το σεισμογενές ρήγμα που γίνεται επίκληση.

Από την μελέτη προκύπτει ότι με βάση τα στοιχεία της γεωλογικής χαρτογράφησης που πραγματοποιήθηκε στην υπό εξέταση περιοχή και των αντιστοιχών γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός γεωλογικού ρήγματος το οποίο διέρχεται πλησίον αλλά εκτός του δυτικού ορίου της θέσης. Το εν λόγω ρήγμα έχει γενική διεύθυνση ανάπτυξης Β – Ν και θεωρείται ανενεργό.

7. Σε ότι αφορά το τονάζ ότι θα συσσωρεύονται 60.000 τόννοι/έτος στην ΜΕΑ – ΧΥΤΥ στα “Ξηροκαμπια” κατά τους ισχυρισμούς των καθοδηγητών – διαφωνούντων.

Εδώ υπάρχει – δεν γνωρίζω τους λόγους – πλήρης σύγχυση και διαστρέβλωση της αλήθειας.

Α) Δεν πρόκειται για συσσώρευση, αλλά για επεξεργασία των ΑΣΑ με μέγιστο όριο τους 30.000 τόννους κατ’ έτος

Β) Υπάρχουν τρεις μονάδες επεξεργασίας στην Πελοπόννησο και στα “Ξηροκάμπια” θα γίνεται επεξεργασία μόνο των απορριμμάτων της Λακωνίας.

Γ) Η επεξεργασία περιλαμβάνει:

  • την Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας (ΜΜΕ)
  • την Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ)
  • την Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Κόμποστ (Ραφιναρία)

Ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), στην ίδια θέση για την διάθεση των υπολειμμάτων συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 565.000m3. Δηλαδή είναι η μέθοδος ανάκτησης επαναχρησιμοποιούμενων και ανακυκλώσιμων προϊόντων και υγειονομική ταφή μηδενικού φορτίου (χωρίς στραγγίδια κλπ) υπολειμμάτων στο όριο του 10% – 20% ,όπου στην πορεία θα χρησιμοποιηθούν με κατάλληλη επεξεργασία ή για παραγωγή βιοαερίου ή για κομπόστ λίπασμα.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούμενη από 5000 σελίδες έχει καταρτισθεί από επιστήμονες και έχει την έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των συναρμόδιων υπουργείων.

Μέχρι σήμερα εκτός αποσπασματικών δηλώσεων ή κάποιων μακροσκοπικών καταγραφών δεν υπάρχει μια συνολική εναλλακτική πρόταση επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Τα έργα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ παρακολουθούνται από την ΕΕ και για περισσότερες πληροφορίες ας δουν τις απαντήσεις της Ευρωπαίας Επιτρόπου Cretu.

Στο παρόν σημείωμα προσπάθησα να αντλήσω στοιχεία της ΜΠΕ ώστε να υπάρξει πλήρη γνώση στα τεκταινόμενα στην περιοχή μας.

Εκείνο όμως που είναι βέβαιο είναι ότι όλοι γνωρίζαμε τι συμβαίνει στην περιοχή από την ενδιάμεση διαχείριση έως την χωροθέτηση. Ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή όλοι οι πολίτες επωμίζονται επιπρόσθετα δημοτικά τέλη πλην των δημοτών των Σκάλας μειωμένα περίπου κατά 50% ως τέλος περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Όλοι γνωρίζαμε στο δημοτικό συμβούλιο ότι μετά από διαπραγμάτευση στο ΦΟΣΔΑ θα δοθεί δωρεάν στον δήμο Ευρώτα φωτοβολταϊκό πάρκο μεγέθους 3ΜW, αξίας 2.000.000 ευρώ για μειωμένη έως μηδενική παροχή ρεύματος στους πολίτες.

Στην ώρα των μεγάλων επιλογών πρέπει να κρίνουμε το συνολικό και συλλογικό συμφέρον των πολιτών.

Όλοι έχουμε ευαισθησίες και κυρίως για το περιβάλλον που ζούμε και την διατροφική αλυσίδα. Οι ευαισθησίες πρέπει να εκδηλώνονται πολυεπίπεδα όπως για την διαχείριση και χρήση φυτοφαρμάκων κλπ.

Να αποφύγουμε λοιπόν το δίπολο των “ευαίσθητων” και των “αναίσθητων” και ας δούμε με σοβαρότητα αν το σημερινό τοπίο των ανεξέλεγκτων χωματερών και της απόθεσης των απορριμμάτων “όπου λάχει…” μας εκφράζει.

Συμφωνούμε ότι δεν μας εκφράζει αλλά ορισμένοι είτε λόγω πολιτικού κόστους, είτε λόγω βήματος ύπαρξης τους με πολιτική επένδυση στο μέλλον λένε:

Να βρεθεί μια άλλη θέση…έχουν όμως χρέος να την υποδείξουν!

Αλλιώς…