Ψήφιση προϋπολογισμού και στο Δήμο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Απόφαση σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του δήμου Ευρώτα και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015 καλούνται να πάρουν οι σύμβουλοι αύριο Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 7.00′ το απόγευμα, στο δημοτικό κατάστημα. Νωρίτερα, στις 5.30′ μμ της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων ΤΚ Έλους», αναδόχου Βέργου Παρασκευά. Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Σωτηράκος.

2ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση – ηλεκτροφωτισμός πλατείας και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δαφνίου (2014)», αναδόχου Κ/Ξ Γούδης Βασίλειος – Αρώνης Γεώργιος. (Ηλίας Παναγιωτακάκος)

3ο: Απόφαση σχετικά με τη σύσταση επιτροπής καταγραφής τετραγωνικών μέτρων οικιών και επιχειρήσεων του δήμου. (Γεώργιος Τσιμπίδης)

4ο: Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (Θεόδωρος Μπόλλας)

5ο: Έγκριση της αρ. 138/2014 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος». (Παναγιώτης Λυμπέρης)

6ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015 δήμου Ευρώτα. (Γ. Σωτηράκος)

7ο: Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος)

8ο: Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

9ο: Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών δικαιωμάτων ταφής δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Γ. Σωτηράκος)

10ο: Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων βοσκής δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Γ. Τσιμπίδης)

11ο: Απόφαση σχετικά με την επιβολή συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Παναγιώτης Πολολός)

12ο: Απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων δήμου Ευρώτα για το έτος 2015. (Γ. Τσιμπίδης)

13ο: Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών. (Θ. Μπόλλας)

14ο: Απόφαση σχετικά με αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του δήμου Ευρώτα – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Γ. Σωτηράκος)

15ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή ποσού από το ΥΠΕΣ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Γ. Σωτηράκος)

16ο: Απόφαση σχετικά με εργασία δεματοποίησης υπολειμματικού όγκου απορριμμάτων δήμου Ευρώτα. (Ηλ. Παναγιωτακάκος)

17ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων γ΄ τριμήνου 2014 του δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Γ. Σωτηράκος)

18ο: Απόφαση σχετικά με τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή την απαλλαγή από αυτούς για άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους. (Γ. Σωτηράκος)

19ο: Απόφαση σχετικά με επιστροφή χρηματικού ποσού στην Αγγελάκου Σπυριδούλα του Ευαγγέλου λόγω εκ παραδρομής κατάθεσης τελών ύδρευσης. (Θ. Παπαγιαννόπουλος)

20ο: Απόφαση σχετικά με επιστροφή χρηματικού ποσού στον Δημήτριο Κούρλα του Ιωάννη λόγω εκ παραδρομής κατάθεσης τελών ύδρευσης 250,30 ευρώ από ΔΟΥ Σπάρτης. (Θ. Παπαγιαννόπουλος)