Ψήφισμα για τις επιχειρηματικές οφειλές στον ΟΑΕΕ

asfalistikes eisfores

asfalistikes eisfores

Σε ψήφισμα που εξέδωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σχετικά με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών κάνει λόγο για τα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να λαμβάνονται σε βάρος των επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου της χώρας, υποστηρίζοντας πως “είναι δυσβάστακτα και εξαντλητικά για τη βιωσιμότητα όλων των επιχειρηματικών μονάδων, μεγάλο μέρος των οποίων έχει κλείσει, μην αντέχοντας το βάρος αυτών. Η κατάσταση αυτή έχει αναγκαστικά σύρει πολλές επιχειρήσεις σε μια ασυνεπή συμπεριφορά προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς”.

Τα Επιμελητήρια κατηγορούν την Πολιτεία πως “αντί να δείξει ένα πρόσωπο συνεργασίας και λογικής ανοχής, αντίθετα επιτρέπει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς να σκούν ασφυκτικές πιέσεις προς τις επιχειρηματικές μονάδες, προκειμένου να καταβάλλουν τις καθυστερημένες ασφαλιστικές εισφορές τους. Η επαπειλούμενη δε κατάσχεση κάθε περουσιακού στοιχείου, εφόσον δεν ρυθμιστεί η οφειλή τους εντός δέκα ημερών, αυξάνει το κλίμα του εκβιασμού, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε ολοσχερή καταστροφή. Αυτό όμως που υπερβαίνει το ανθρώπινο μέτρο της συμπεριφοράς των ασφαλιστικών οργανισμών είναι η αποστέρηση κάθε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του καθυστερούντος να καταβάλει τις εισφορές του επιχειρηματία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το γεγονός της ανώτερης βίας που προέρχεται από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και έχει εξαναγκάσει τον επιχειρηματικό κόσμο να περιέλθει στην κατάσταση αυτή παρά τη θέλησή του”.

Προτείνουν λοιπόν στην Πολιτεία “την κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη σταδιακή αποπληρωμή τους μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου (έτους) θα καταβάλλονται μόνο οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται αυτοτελώς κάθε αίτημα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που επιχειρηματίες αδυνατούν ολοσχερώς να ανταποκριθούν άμεσα στις ασφαλιστικές αυτές υποχρεώσεις. Οι λύσεις αυτές είναι βιώσιμες για τους οργανισμούς και εξυπηρετούν των επιχειρηματικό κόσμο, που αναγνωρίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι άκρως απαραίτητες ως κοινωνικό αγαθό για τους πολίτες”.