Ψυχοκοινωνική ομάδα στήριξης ευπαθών ομάδων

omada stirixis

Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνει τη δημιουργία ψυχοκοινωνικής ομάδας στήριξης ατόμων προερχομένων από κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η παροχή υπηρεσιών εστιάζεται στην ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων των οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί από την κρίση, στη συμβουλευτική γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και που λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, καθώς και στην παροχή λογοθεραπευτικής υποστήριξης παιδιών των οποίων οι οικογένειες πλήττονται οικονομικά λόγω ανεργίας ή ασθένειας.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από την κοινωνική λειτουργό του τμήματος, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και λογοθεραπευτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο διοικητήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 27313 63235.