Ως αγροτικά εισοδήματα θα λογίζονται τα έσοδα από την οικοτεχνία

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 01.01.2017 τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται στα αγροτικά εισοδήματα.

Η ένταξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας.