Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι

της λογοθεραπεύτριας Φροσούλας Μπάτζιου


Πότε είναι καλό να ξεκινά διάβασμα το παιδί;

Το παιδί σας πρέπει να αποκτήσει τη συνήθεια να κάνει την κατ΄ οίκον εργασία την ίδια περίπου ώρα κάθε μέρα.

Η ώρα έναρξης του διαβάσματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κάθε παιδί. Μερικά παιδιά χρειάζονται ένα διάλειμμα μετά το μεσημεριανό φαγητό, ενώ άλλα ζητούν να ξεκινούν αμέσως μετά από αυτό, αφού ακόμη έχουν νωπή στο μυαλό τους την εργασία του σχολείου.

Γενικά, όσο νωρίτερα ξεκινά η κατ΄ οίκον εργασία τόσο το καλύτερο, γιατί όσο πιο κουρασμένο είναι το παιδί τόσο πιο αναποτελεσματικό γίνεται την ώρα της κατ΄ οίκον εργασίας.

Πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί η μελέτη στο σπίτι;

Ο χρόνος της κατ΄ οίκον εργασίας εξαρτάται από την τάξη που φοιτά ο μαθητής και από το μαθησιακό του επίπεδο.

Ανάλογα με την τάξη του παιδιού (από 15-20 λεπτά στη β’ τάξη, σε 60-120 λεπτά στη στ’). Να έχετε κατά νουν ότι τόσος είναι και ο χρόνος που μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένα στην εργασία τους τα παιδιά.

Εάν αφιερώνει το παιδί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, το συζητούμε με τον εκπαιδευτικό.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ανάμιξη των γονιών στη μελέτη του παιδιού τους;

· Σύγχυση του παιδιού αν οι διδακτικές τεχνικές που ακολουθούν διαφέρουν από εκείνες που ακολουθούνται στην τάξη.

· Ο γονιός αναμιγνύεται υπερβολικά στη μελέτη του παιδιού του με αποτέλεσμα να φτάνει στο σημείο να ολοκληρώνει εκείνος εργασίες που το παιδί θα ήταν ικανό να διεκπεραιώσει μόνο του.

· Το παιδί αναπτύσσει εξάρτηση και χάνει το αίσθημα αυτεπάρκειας και πρωτοβουλίας.

· Πολλές φορές ο γονιός δεν έχει τις παιδαγωγικές γνώσεις, την ψυχραιμία και την υπομονή που διαθέτει ένας δάσκαλος. Έτσι το διάβασμα μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, με αποτέλεσμα η κατ΄ οίκον εργασία να διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, δημιουργώντας εντάσεις και αρνητικές στάσεις απέναντι στο διάβασμα και το σχολείο.

· Η παραμονή του γονιού στο πλάι του παιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης απαλλάσσει το παιδί από την ευθύνη της δουλειάς του.

· Καθυστερεί την ωρίμανσή του, απειλεί την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση.

· Καθυστερεί την επίδοσή του στη σχολική τάξη (αφού το παιδί που μελετά μόνο με την υποστήριξη του γονέα δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει και να ολοκληρώσει μόνο του τις σχολικές εργασίες).

· Αυξάνει συχνά το χρόνο διαβάσματος (καθώς μεσολαβούν συζητήσεις, «διαπραγματεύσεις», τουαλέτες, φαγητό και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες που επινοούν συνήθως τα παιδιά για να αποφύγουν ακόμη λίγο το διάβασμα).

Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να διαβάζει μόνο του;

Το παιδί μπορεί να διαβάζει μόνο του από την α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται την πλήρη στήριξη των γονιών του στα πρώτα στάδια της ένταξής του στη σχολική ζωή, οι οποίοι θα το υποστηρίξουν και θα το καθοδηγήσουν. Η υποστήριξη αυτή όμως πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη σταδιακή αυτονόμηση της μελέτης. Το παιδί πρέπει να μάθει να οργανώνει το χρόνο του και να ολοκληρώνει τις εργασίες που μπορεί να καταφέρει χωρίς βοήθεια. Ο γονιός οφείλει να είναι κοντά, προκειμένου να ελέγξει το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας, να βοηθήσει στη διόρθωση των λαθών και να το καθοδηγήσει για την αποφυγή τους στο μέλλον.

Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ολοκληρώνουν μόνα τους, αν όχι όλες, κάποιες από τις εργασίες τους. Ευνόητο είναι ότι τα παιδιά με δυσκολίες στο λόγο και τη μάθηση χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Σε ένα πρώτο επίπεδο, την υποστήριξη αυτή μπορεί να την προσφέρει ο γονιός, με την καθοδήγηση του δασκάλου της σχολικής τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Κέντρο Λογοθεραπείας «Χάρισμα» (Αγησιλάου 48 Σπάρτη, τηλ. 2731 5 51035) για μια δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση.