Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ελαιοπαραγωγοί για το Ελαιοκομικό Μητρώο

Στο ελαιοκομικό μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι καλλιεργητές ελιάς προκειμένου να εισπράττουν την ενιαία κοινοτική ενίσχυση και να μπορούν να συμμετέχουν και να ενισχύονται μέσω κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Επίσης η εγγραφή σε αυτό είναι απαραίτητη για την είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

• νέα αίτηση παραγωγού ο οποίος δεν έχει υποβάλλει ποτέ υπεύθυνη δήλωση στο ελαιοκομικό,

•εγγραφή νέου τεμαχίου,

• κατάτμηση ή συγχώνευση τεμαχίου,

• διαφωνία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά (σε αριθμό δέντρων, θέση, όρια, εμβαδόν),

• διαγραφή τεμαχίου από το ελαιοκομικό,

μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της υπηρεσίας στο διοικητήριο και στο τηλέφωνο 27313 63323.