Όχι στον ΧΥΤΕΑ της Μεγαλόπολης για τα επικίνδυνα απόβλητα είπε το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Συζήτηση σχετικά με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων διεξήχθη στο δημοτικό σμβούλιο Σπάρτης, ύστερα από σχετικό αίτημα της τοπικής οργάνωσης του ΕΠΑΜ. Ο ΕΣΔΑ αναφέρει ως προτεινόμενο χώρο για την ταφή επικίνδυνων αποβλήτων τη γειτονική Μεγαλόπολη. Το θέμα ανέλυσε εκτενώς στο Σώμα ο εκπρόσωπος της ΤΟ του ΕΠΑΜ Σπάρτης κ. Μιχάλης Αριδάς.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εν συνεχεία το συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, έχοντας υπόψη:

1. Τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (δηλαδή τοξικών, τερατογονών, καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων κλπ), ο οποίος έγινε νόμος του κράτους με δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄4326/30-12-2016 και αναφέρει ως προτεινόμενο χώρο για την ταφή επικίνδυνων αποβλήτων τη Μεγαλόπολη, διότι τα εξαντηλμένα λιγνιτωρυχεία της αποτελούν το ισχυρότερο κριτήριο σύμφωνα με το νόμο.

2. Ότι με τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει τουλάχιστον σε οικονομικό μαρασμό και απομόνωση το μεγαλύτερο κομμάτι της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Λακωνίας.

3. Ότι αν θάβονται επικίνδυνα απόβλητα στο γειτονικό αυτό χώρο, θα αποτελούν έναν εν δυνάμει σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία όλων των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Δηλώνει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία χώρου ταφής επικίνδυνων αποβλήτων στη Μεγαλόπολη και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή αυτού του επικείμενου γεγονότος.

Καλεί τους δημότες της Σπάρτης να είναι σε εγρήγορση και να μην επιτρέψουν να γίνει το έγκλημα αυτό στη γειτονιά μας.