“Όχι” του δήμου Μονεμβασίας σε νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών στη χερσόνησο του Μαλέα

Στις αρχές της εβδομάδας το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας συνήλθε προκειμένου να συζητήσει και να εκφράσει γνώμη για την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην περιοχή των Βοιών. (Συγκεκριμένα, 17 ανεμογεννητριών στη θέση “Αγία Κυριακή” νότια των Βελανιδίων και ανατολικά του Αγίου Νικολάου, και άλλων 14 στη θέση “Κριθίνα” μεταξύ Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου).

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του δημάρχου, “η υλοποίηση των ανωτέρω έργων, από μόνα τους αλλά και από κοινού με άλλα δεκαεπτά αιολικά πάρκα με συνολικό αριθμό ανεμογεννητριών 170, τα οποία έχουν ήδη λάβει άδεια παραγωγής στην περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα, βλάπτει δραστικά, καθολικά και ανεπανόρθωτα την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του δήμου μας και ιδιαίτερα των κατοίκων των Βοιών, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, το δικαίωμα του δήμου και των κατοίκων του σε ένα βιώσιμο, αρμονικό και ισορροπημένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον” (…) “Δεν θα πρέπει να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ανωτέρω Α/Π στις χωροθετημένες θέσεις, αφού από κοινού με τους αιολικούς σταθμούς για τους οποίους ήδη έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής, η επιβάρυνση τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο πολιτιστικό κεφάλαιο του δήμου μας είναι υπέρμετρη και πέραν της φέρουσας ικανότητας που είναι αποδεκτή” (…) “Σε περίπτωση έγκρισης των συγκεκριμένων ΜΠΕ, ο δήμος θα προσφύγει εναντίον τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελπίζω το όραμα και το πρότυπο της κυβέρνησης να μην είναι η καταστροφή μιας πανέμορφης τουριστικής περιοχής, με την εγκατάσταση αυτού του τείχους των ανεμογεννητριών”.

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει αρνητικά για την έγκριση των ΜΠΕ των δύο αιολικών πάρκων στις θέσεις “Αγία Κυριακή” & “Κριθίνα” και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Γνωμοδότησε επίσης αρνητικά και για τις επόμενες ΜΠΕ των Α/Π στη χερσόνησο του Μαλέα, ενώ απέστειλε τις αποφάσεις στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.