Ώθηση στην αιγοπροβατοτροφία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

ktinotrofos

ktinotrofos

Σε απόσταση αναπνοής είναι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η εκκίνηση του πιλοτικού και καινοτόμου προγράμματος για την κτηνοτροφία, το οποίο θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελεί απόρροια της συστηματικής συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος του προγράμματος είναι η “Ανάπτυξη της σύγχρονης κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των προϊόντων αυτής στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου” και συγκεκριμένα η δημιουργία οργανωμένων πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων και ο διπλασιασμός μέσα στην πενταετία της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, του οποίου η τιμή διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, παρά τις γενικότερες μειώσεις.

Η προετοιμασία και κατάρτιση τουπρογράμματος έγινε με τη στενή συνεργασία τοπικών φορέων και εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.

Σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με ετήσια παραγωγή 81.000 τόνους πρόβειο και 31.000 τόνους αίγειο γάλα, 110 μονάδες παραγωγής εκλεκτών τυροκομικών προϊόντων και αρκετές μονάδες ζωοτροφών – εφοδίων.

Η όλη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στο να θέσει την αιγοπροβατοτροφία σε σύγχρονες βάσεις, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

1. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων στις περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος είναι σχετικά νέος σε ηλικία ή υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την εκμετάλλευση (κτηνοτροφική μονάδα).

2. Ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, σύγχρονων και λειτουργικών, από νέους ανθρώπους με υψηλό -κατά προτίμηση- μορφωτικό επίπεδο.

3. Ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων από ομάδες παραγωγών που έχουν ήδη μονάδες και επιθυμούν να μετεγκατασταθούν, ή από νέους που θέλουν να ασχοληθούν συστηματικά και επαγγελματικά με την κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία).

4. Ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης (πχ τυριά, κρεοσκευάσματα κλπ), με βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, ώστε να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να αναγνωριστούν, για όσα απ’ αυτά είναι εφικτό, ως ΠΟΠ.