Πελοπόννησος: Ώθηση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

enisxysi mikromesaion epixeiriseon

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την ανακοίνωση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των στοιχείων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και για την ανταπόκριση του υπουργού και του γενικού γραμματέα Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στο αίτημά του για άμεση ένταξη 331 επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν συνολικά 713 επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ (49,7 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης).

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε εξαρχής στο επίκεντρο της πολιτικής της για την ενίσχυση της τοπικής της οικονομίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ένα δύσκολο επιχειρησιακά περιβάλλον, πρωτοστάτησε στην εξεύρεση πόρων μέσω του υπουργείου Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και της διατέθηκαν πόροι ύψους 22,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών”, δήλωσε ο κ. Τατούλης, για να δεσμευθεί στη συνέχεια πως “και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε δυναμικά την προσπάθειά μας, συσπειρώνοντας όλες τις δυνάμεις του τόπου, ώστε να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε ένα περιβάλλον ισχυρής τοπικής οικονομίας, αποδεικνύοντας στην πράξη την πίστη στις δικές μας δυνάμεις ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της κρίσης”.

Αναλυτικότερα ο αριθμός των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη ανά νομό της Περιφέρειας έχει ως εξής:

ΝΟΜΟΣ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ

ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ

Αργολίδας

127

17.352.468,67 €

8.584.090,48 €

Αρκαδίας

79

9.378.396,31 €

4.651.516,81 €

Κορινθίας

175

23.950.641,58 €

11.812.954,33 €

Λακωνίας

138

19.063.550,96 €

9.510.420,46 €

Μεσσηνίας

194

30.336.174,89 €

15.110.204,23 €

ΣΥΝΟΛΟ

713

100.081.232,41 €

49.669.186,31 €