Εξώδικο των βιοκαλλιεργητών σε ΥΠΑΑΤ – ΟΠΕΚΕΠΕ

viologikes kalliergeies

viologikes kalliergeies

Απαράδεκτη συμπεριφορά που οδηγεί τους ίδιους σε οικονομική ταλαιπωρία “χρεώνουν” στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βιοκαλλιεργητές – βιοκτηντρόφοι της Λακωνίας, με εξώδικό τους.

Διαμαρτυρόμενοι εντόνως, οι παραγωγοί καλούν ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ να ενεργήσουν άμεσα ώστε:

α) Να καταβληθούν και μάλιστα εντόκως οι οικονομικές ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής για τα έτη 2012, 2013 και 2014 στους δικαιούχους βιοκαλλιεργητές – βιοκτηνοτρόφους.

β) Να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις αυτές στο ακέραιο χωρίς τη διάκριση παλαιών και νέων βιοκαλλιεργητών.

γ) Οι τόκοι που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους να υπολογισθούν ακριβώς με τον τρόπο που επιβάλλονται τόκοι και πρόστιμα σε περίπτωση υπερημερίας των αγροτών.

δ) Οι οικονομικές ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής στους βιοκαλλιεργητές – βιοκτηνοτρόφους να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους χωρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις, άμεσες ή έμμεσες, από τον οποιοδήποτε άνευ της συναινέσεως των δικαιούχων.

ε) Να αποζημιωθούν οι βιοκαλλιεργητές – βιοκτηνοτρόφοι κατά περίπτωση, για τα διαφυγόντα κέρδη που προέκυψαν από τη μείωση των εισοδημάτων τους, ως αποτέλεσμα της μη έγκαιρης καταβολής οικονομικών ενισχύσεων για τη βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία (μη έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων -> μικρότερες επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις -> μικρότερες παραγωγές -> μικρότερα εισοδήματα κ.ο.κ.)

Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας καλεί όλους τους βιοκαλλιεργητές – βιοκτηνοτρόφους της επικράτειας και τους αρμόδιους φορείς που τους εκπροσωπούν να στηρίξουν προσυπογράφοντας το εξώδικο αυτό.