1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Σπάρτης

Με 60 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις» του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η δράση χρηματοδοτεί επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, όπως επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ. Επίσης δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ, όπως εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.

Μία από τις 58 προτάσεις που εντάχθηκαν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης. Πρόκειται για έργο με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 994.517,77 ευρώ. Τα προσδοκώμενα άμεσα οφέλη από την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του Κλειστού, η μείωση του κόστους λειτουργίας του και η βελτίωση του εσωτερικού κλίματος. Επίσης, η εξυπηρέτηση αθλητών και θεατών με κινητικά προβλήματα.