1 εκατ. € για συντηρήσεις δρόμων στη ΝΑ Λακωνία

dromos

dromos

Δημοπρατήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο «Συντήρηση της υπ΄ αριθμόν 33 επ. οδού στο τμήμα Μολάοι – Παπαδιάνικα, της 36 επ. οδού στο τμήμα Παπαδιάνικα – Δαιμονιά και της 34 επ. οδού στο τμήμα Δαιμονιά – Ελίκα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση των παραπάνω τμημάτων (κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικές εργασίες και εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης).

Με την ευκαιρία δημοπράτησης του έργου, η αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα ενημέρωσε πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν σημαντικά έργα συντηρήσεων σε ολόκληρο το νομό.