1.350.000 ευρώ για τη βελτίωση της εθνικής Σπάρτης – Γυθείου

Υπεγράφη σήμερα από τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και τον ανάδοχο η σύμβαση του έργου “Βελτίωση – αναβάθμιση της με αρ. 39 ΕΟ στο τμήμα Τρίπολης – Σπάρτης – Γυθείου”, προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η επίβλεψη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας.

Προβλέπονται εργασίες συντήρησης σε διάφορες θέσεις της εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου που έχουν υποστεί φθορές, καθώς και βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της.