10.000 ευρώ για τη βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Ο δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Η κατοχύρωση θα γίνει με απόφαση δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 10 Μαΐου και ώρα 14.30′ στη γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου (Μαγούλα).

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας (αρμόδια υπάλληλος κ. Αναστασία Καραντζή, τηλ. 27313 61230) και από το τμήμα Προμηθειών και Εργασιών (κ. Γεώργιος Σμυρνιός, τηλ. 27313 61118).