106.721 ευρώ για τη βελτίωση των δυτικών κερκίδων του σταδίου Σπάρτης

Στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης δυτικών κερκίδων δημοτικού σταδίου Σπάρτης» (προϋπολογισμού 106.721,26 ευρώ), καθώς και τον καθορισμό του τρόπου κατασκευής. Για το έργο θα διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός.

Πρόκειται συγκεκριμένα για επισκευή, αποκατάσταση και ενίσχυση των δυτικών μεταλλικών κερκίδων του σταδίου, ώστε να είναι εναρμονισμένες με το σύγχρονο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.