12 προσλήψεις από το Δήμο Μονεμβασίας

aporrimmatofora

aporrimmatofora

Στην πρόσληψη δώδεκα ατόμων (συγκεκριμένα τριών οδηγών φορτηγών – απορριμματοφόρων, τριών χειριστών μηχανημάτων έργου και έξι εργατών γενικών καθηκόντων), για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών, προτίθεται να προβεί ο δήμος Μονεμβασίας.

Τα ειδικά-τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 222/2015-3/9/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας. Αρμόδια υπάλληλος είναι η κ. Παναγιώτα Κολλιάκου (τηλ. 27323 60524).