13 θέματα στην αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 11/4 και ώρα 19.30′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Πρόταση Χρήστου Αλεξάκου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης “Ελπίδα”, (μέριμνα για μοναχικά διαβιούντα άτομα).

2ο Εξέταση ενστάσεως των Λυκούργου και Δημοσθένη Ματάλα κατά της 1/2018 πράξης αναλογισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

3ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Πιλοτική Δράση «Εμαυτίων»- διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Περί έγκρισης αιτήματος αναδόχου για τροποποίηση της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο “Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία πάρκου Σπαρτάπολις”. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

5ο Αποδοχή αιτήματος του Χαράλαμπου Ανδριανόπουλου για έγκριση ανακατασκευής δημοτικής οδού. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Παραλαβή υπηρεσιών από την εταιρεία “Project Training & Consulting Διοργάνωση σεμιναρίων – σύμβουλοι” (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Διόρθωση της αριθμ.6/2018 απόφασης ΔΣ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας “Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης” και λήψη νέας απόφασης. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας “Εργασίες ταφών – εκταφών στα α’ & β’ κοιμητήρια Σπάρτης”. (Βασ. Σκρουμπέλος)

12ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν της σύμβασης που έχει υπογράψει ο δήμος με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ΑΕ Σύμβαση 2016”. (Βασ. Σκρουμπέλος)

13ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν σύμβασης που έχει υπογράψει ο δήμος με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ΑΕ (2017)”. (Βασ. Σκρουμπέλος)