155.000 ευρώ στους Δήμους Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 120.000 ευρώ για το δήμο Σπάρτης και 35.000 ευρώ για εκείνον της Ανατολικής Μάνης εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας.

Η σχετική χρέωση θα βαρύνει τον αντίστοιχο λογαριασμό του ΥΠΕΣ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.