16 θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Σχετικά με την πεζοδρόμηση και τη σύσταση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας (αίτημα δημοτικής παράταξης “Ελπίδα – Κίνημα Πολιτών”). Εισηγητής ο Χρήστος Αλεξάκος.

2ο Επικαιροποίηση απόφ.114/2010 τέως δήμου Φάριδος σχετικά με τη μετονομασία του οικισμού “Κρυονερίου” της τοπικής κοινότητας Παλαιοπαναγιάς. (Σπύρος Μοιράγιας)

3ο Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση συντήρηση – στερέωση – αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο επιχειρησιακό ορόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στο πλαίσιο της δράσης “Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας”. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

5ο Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 475/8-11-2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με θέμα “Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας”. (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας – εργασίας “Καθαρισμός οδικού δικτύου λόγω χιονόπτωσης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στον περίβολο χώρο του ΙΝ Αγίου Νικολάου (κοιμητήριο) ΤΚ Αγόριανης. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου μέλους. (Χρ. Πλειώτας)

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017-2018”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση της αριθ.83/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του δήμου με θέμα “Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2018”. (Γεωργία Γαλανοπούλου)

12ο Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας “Εργασίες ταφών – εκταφών στα α’ & β’ κοιμητήρια Σπάρτης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών “Καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των φοινικοειδών έτους 2017” και “Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών πρασίνου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός – προσωρινή αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Θεραπνών λόγω θεομηνίας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την Aspis Secutiry. (Δημήτρης Αποστολάκος)