17η Μαρτίου 2015: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

imera koinonikis ergasias

imera koinonikis ergasias

«Υπερασπιζόμενοι την Αξιοπρέπεια των Λαών και των Κοινωνιών»

Κάθε χρόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί από όλο τον κόσμο διοργανώνουν τον Μάρτιο την παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας. Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας στην προάσπιση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για τη φετινή χρονιά ως παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας ορίστηκε η 17η Μαρτίου. Το θέμα «Υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια των λαών και των κοινωνιών» σχετίζεται με τον δεύτερο πυλώνα της παγκόσμιας θεματολογίας για την κοινωνική εργασία και την κοινωνική ανάπτυξη, όπως καθορίστηκε από τη συνεργασία των IFSW, IASSW και ICSW στο Hong Kong το 2010. Το φετινό θέμα εστιάζεται στην κοινή προσπάθεια των IFSW, IASSW και ICSW να επηρεάσουν διεθνείς, περιφερειακές, εθνικές πολιτικές και κυβερνητικές δράσεις, και να αναδείξουν την συμβολή των κοινωνικών λειτουργών και την αξία της κοινωνικής εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Για την Ελλάδα η φετινή θεματολογία είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ, καθώς οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας έχουν πλήξει μεγάλα στρώματα της κοινωνίας και έχουν δημιουργήσει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης όμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν κοινωνίες σε πόλεμο. Η συνεχής απώλεια εισοδήματος, η ανεργία, ο περιορισμός των κοινωνικών παροχών, οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, απειλούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και πλήττουν την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού.

Σε αυτές τις συνθήκες, οι κοινωνικοί λειτουργοί, με βασική τους αξία τον σεβασμό και την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που διαπνέει skleτην κοινωνική εργασία, δεν μένουν απλά παρατηρητές. Δεν προσεγγίζουν μόνο θεωρητικά τις καταστάσεις, αλλά παρεμβαίνουν παντού και με κάθε τρόπο:

· Στέκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης,

· Υπερασπίζονται καθημερινά τα δικαιώματα των ανθρώπων για υγεία, στέγη, εργασία, ασφάλεια, δικαιοσύνη,

· Συλλογικά διεκδικούν πολιτικές που εξασφαλίζουν ανάπτυξη με επίκεντρο την ανθρώπινη ευημερία και

· Δημόσια συνηγορούν υπέρ ομάδων και κοινοτήτων που απειλούνται περισσότερο.

Μαρία Λιναρδή

πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής

του Περιφερειακού Τμήματος

Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Λακωνίας – Αρκαδίας