17 προσλήψεις στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά

Ypapanti sto Mystra (1)

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης 1.251 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2015 (διάρκειας έως επτά μήνες). Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αφορούν στην απασχόληση στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά 15 ατόμων ΔΕ ως ημερήσιοι φύλακες και 2 ΥΕ ως καθαριστές.