19.101 θέσεις στα πεντάμηνα του ΟΑΕΔ

ergasia neon

ergasia neon

Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε επιβλέποντες φορείς για πέντε μήνες, αφορά η νέα πρόσκληση στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 πμ της 26ης Αυγούστου και λήγει στις 12 μμ της 14ης/9/2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), απ’ όπου παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες.