195.000 ευρώ για αποδυτήρια στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης

Moiragias - Apostolakos

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουνίου και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση κλιματιστικών» και για «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των συντριβανιών». Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Έκδοση αντιγράφων συμβολαίων από συμβολαιογράφους – υποθηκοφύλακες για έκδοση πράξεων προσδιορισμού ακινήτων κλπ». (Δημ. Αποστολάκος)

3ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Εκτέλεση εργασιών στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης» – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Προμήθεια αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Σπάρτης», προϋπολογισμού 195.000 ευρώ (με ΦΠΑ). (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Έγκριση της αριθ.43/2016 απόφασης του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού». (Σάββας Βελισσάρης)

7ο Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Οινούντος» έτους 2015. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Πελλάνας» έτους 2015. (Παν. Αργυρόπουλος)