2.500.000 ευρώ για τη συντήρηση της εθνικής οδού Τρίπολης – Σπάρτης – Γυθείου

Δημοπρατήθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο «Συντήρηση της με αριθμό 39 ΕΟ στο τμήμα όρια νομού (από Τρίπολη) – Σπάρτη – Γύθειο», προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.
Προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις της οδού που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της, καθώς και επισκευή – συντήρηση των τεχνικών έργων.