20 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης έχει προγραμματιστεί για τη Μεγάλη Τρίτη 7η Απριλίου και ώρα 20.00′. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο δήμο Ανατολικής Μάνης. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Λυροφώνη.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη. (Λυροφώνη Γ.)

3. Συμμετοχή του δήμου στο Β΄ Νομικό Συνέδριο Μάνης (Οίτυλο) 26-28 Ιουνίου 2015.

(Λυροφώνη Γ.)

4. Συμμετοχή του δήμου στο 4ο Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου. (Αναστασάκος Χρήστος)

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού». (Λυροφώνη Γ.)

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» (ΕΚΠΟΤΑ). (Λυροφώνη Γ.)

7. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Αθανασάκου Παναγιώτας του Αντωνίου, με πωλούμενο είδος «Οπωρολαχανικά». (Χριστοδουλάκος Απόστολος)

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια «Εξοπλισμός κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας». (Αγριόδημας Μιχαήλ)

9. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014». (Αραπάκος Θεόδωρος)

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως δήμου Οιτύλου 2012». (Εξαρχάκος Γεώργιος)

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως δήμου Ανατολικής Μάνης 2012». (Χριστοδουλάκος Θ.)

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Φωταγωγήσεις – κατασκευές – αναπλάσεις ΤΚ Καρυούπολης, Αγίου Βασιλείου και ΔΣ Γυθείου». (Αγριόδημας Μ.)

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και φωταγώγηση προβλητών». (Λεβεντζώνης Νικόλαος)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων δήμου». (Αραπάκος Θ.)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012». (Αραπάκος Θ.)

16. Συζήτηση αίτησης Κολοκυθάκου Δημητρίου. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

17. Συζήτηση αίτησης Πισκοπάνη Δημητρίου. (Τσιριγώτης Π.)

18. Συζήτηση αίτησης του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης για χρηματική ενίσχυση. (Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος)

19. Διαγραφή οφειλών του Κολοκούρη Μιχαήλ του Κυριακούλη. (Λυροφώνη Γ.)

20. Διαγραφή οφειλής της εταιρείας «Αλεξάνδρα Γιαννακάκου & ΣΙΑ ΕΕ». (Λυροφώνη Γ.).