21 Σεπτεμβρίου 2015: Πέντε χρόνια από τον ανεμοστρόβιλο (υδροστρόβιλο) στη Σκάλα δήμου Ευρώτα

Πέντε χρόνια μετά και η κλιματική κρίση συνεχίζεται!

Skala - anemostrovilos (7)

γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος


Μπορεί ο Ιανός να μην “επισκέφθηκε” την Λακωνία και ειδικότερα τον δήμο Ευρώτα, αυτό δεν σημαίνει εφησυχασμός, αλλά σημαντικές πρόνοιες και θεραπείες για την θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.

Πέραν των αυτονόητων πολιτικών δράσεων και επεμβάσεων στα έργα υποδομής που η περιοχή εμφανίζει μεγάλα ελλείμματα, όπως τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και των μικρών φραγμάτων, (που λειτουργούν και εκτονωτικά στην πλημμυρίδα), αντισεισμική προστασία δημοσίων κτιρίων, απαιτείται μια συνολική στρατηγική αλλαγής του τρόπου ζωής που θα ξεκινάει από:

1. το παραγωγικό – αγροτοδιατροφικό μοντέλο (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, διαχείριση υδάτινων πόρων κλπ).

2. τον καθορισμό χωροταξιακού και αναπτυξιακού μοντέλου με οριοθέτηση περιοχών (κτηνοτροφικές, ενεργειακές οικιστικές ζώνες κλπ) με σεβασμό σε ζώνες Natura, προστατευόμενων για την ιδιαιτερότητα της πανίδας και της χλωρίδας.

3. τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων από την συλλογή και την επεξεργασία μέχρι την διαχείριση του υπολείμματος με σαφή καθορισμό της χωροθέτησης (ανταποδοτική ανακύκλωση, Διαλογή στην Πηγή κλπ).

4. την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

5. τις ζώνες προστασίας αστικού -δασικού-αγροτικού περιβάλλοντος (αντιπυρική προστασία) με δενδροφυτεύσεις πχ Χαρουπιάς, Βελανιδιάς κλπ (δένδρων βραδείας καύσης).

6. την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων ( Ε.ΚΟΙΝ ν. 4513/2018) με την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη του ενεργειακού ελλείμματος, την μείωση του κόστους και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κλιματικής κρίσης.

7. νέα μοντέλα πολιτικής προστασίας και παρακολούθησης (drone, μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ).

Συνεπώς πέρα από λαϊκισμούς η κλιματική και υγειονομική κρίση απειλούν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με πρώτιστο το θέμα της υγείας αλλά και της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για να έχει επιτυχία πρέπει να έχει ως βάση την κοινωνική συνευθύνη και την συμμαχία των πολιτών. Μικρές καθημερινές αλλαγές σε συνδυασμό με θεσμικές τομές και παρεμβάσεις στις ανεπαρκείς υποδομές, με διευθετήσεις των ποταμών, το άνοιγμα των ρεμάτων, την ανατροπή των καταπατήσεων ίσως είναι η αρχή της μετάβασης των ζητούμενων αλλαγών για την μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, των εκπομπών του CO2, της επικίνδυνης ανόδου της θερμοκρασίας δηλαδή όλων των συνιστωσών της κλιματικής κρίσης.

Συμπερασματικά ή θα συννενοηθούμε ή θα καταστραφούμε.

Να ξεκινήσουμε από τον τοπικό μας χώρο και να διεκδικήσουμε τις απαιτούμενες αλλαγές από τους έχοντες και κατέχοντες τη θεσμική εξουσία.


Δείτε σχετικά: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Σκάλα και Έλος