22 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/6 και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Επικαιροποίηση της αριθμ.29/2009 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Σπάρτης στο ΟΤ 189Α, όπου είναι χωροθετημένο το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου, Παν. Αργυρόπουλος)

3ο Εξέταση της από 28-4-2016 ένστασης της εταιρείας με επωνυμία «Ματθαίος Τεχνική ΑΤΕ». (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση της αριθ.22/2016 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό προς πλατεία Αγίου Αθανασίου της ΤΚ Γεωργιτσίου δήμου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των προμηθειών πυροπροστασίας έτους 2016. (Νικόλαος Φλώρος)

6ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας κεριών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταμπωτού στις ΤΚ Βουτιάνων και Θεολόγου», αναδόχου Γερμανού Λαούδη. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος «12» δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Έγκριση της αριθ.40/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». (Γεωργία Γαλανοπούλου)

10ο Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών, διαβάσεων κλπ δήμου Σπάρτης. (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Χορήγηση θέσεων – τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για επιστροφή παραβόλου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Έγκριση της αριθ.63/2016 κυκλοφοριακής μελέτης για «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στην οδό Αγίου Νίκωνος 60Α, για εξυπηρέτηση της επιχείρησης «Εργαστήριο φυσικοθεραπείας» του κ. Σταύρου Πετρόπουλου – Ανάκληση της αριθ.184/2004 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Ενημέρωση δημοτικού συμβουλίου – ενέργειες ύστερα από το αριθ.πρωτ. 33776/866/09-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Αίτημα για διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου» (σχετικά με κατάρτιση απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης). (Χρίστος Πλειώτας)

16ο Τροποποίηση της ΑΔΣ 119/6-4-2016 περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΕΕΛ Μολάων (μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων)». (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Διόρθωση της αριθ.193/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Περί εκλογής υδρονομέων άρδευσης». (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο». (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων και εποπτείας/καθαριότητας, διατροφής, φύλαξης/χώρου καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων έτους 2016» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)