22 προσλήψεις για τις ανάγκες πυροπροστασίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα ατόμων ΔΕ 29 οδηγών αυτοκινήτου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και δώδεκα ατόμων ΥΕ 16 εργατών πυροπροστασίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών μηνών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 22200, Γύθειο, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Θεόδωρου Μπουνάκου (τηλ. επικοινωνίας 27333 60357, 27333, 60344) από σήμερα 29/6 μέχρι και την Τετάρτη 5/7 και ώρα 13.00΄.