2,3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Σπάρτης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Ένας από τους 17 δήμους που θα επιχορηγηθούν είναι και αυτός της Σπάρτης, στον οποίο αντιστοιχούν 2.312.800,81 ευρώ.