23 θέματα στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 19.30′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και της πρόσκλησης “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις”. Εισηγητές οι κ.κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος και Χριστίνα Μακρυσοπούλου.

2ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης”. (Παν. Αργυρόπουλος, Χριστ. Μακρυσοπούλου)

3ο Έγκριση μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Εργασίες αποκατάστασης δυτικών κερκίδων δημοτικού σταδίου Σπάρτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής”. (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση της αριθ.3/2018 κυκλοφοριακής μελέτης “Ρύθμιση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κ. Παλαιολόγου και στο τμήμα αυτής που περικλείεται μεταξύ του κόμβου: Γυθείου – Εθνικής Αντιστάσεως – Πλαταιών και της καθέτου Αικ. Γρηγορίου”. (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα WiFi for Europe. (Χριστ. Μακρυσοπούλου)

6ο Περί κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο προαύλιο γυμνασίου και λυκείου Καστορείου. (Παν. Αργυρόπουλος, Γεώργιος Οικονομάκης)

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού ακινήτου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. (Δημήτρης Αποστολάκος)

8ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού σχολείου Θεολόγου. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη πνευματικού κέντρου Θεολόγου. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί εγκρίσεως δαπάνης για την προμήθεια Λακωνικού Ημερολογίου 2018 – Ψήφιση πίστωσης. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών για τον καθαρισμό δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

13ο Παράταση σύμβασης “Εργασίες ταφών – εκταφών στα α’ & β’ κοιμητήρια Σπάρτης” έτους 2017-18. (Βασίλ. Σκρουμπέλος)

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβές κτηνιάτρων”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

15ο Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

16ο Παραλαβή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για καταστήματα της δημοτικής αγοράς. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Παραλαβή υπηρεσιών από την Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Γιορτή Ελιάς και Λαδιού”. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού χώρου έναντι νεκροταφείου ΤΚ Βασσαρά”, αναδόχου ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π. Κιρκίρης & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2017”. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ό Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση χώρων ΤΚ Καλυβίων Σοχάς”. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά 2017”, αναδόχου Αναστασίου Κανελλάκη. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “Προμήθεια στεγάστρων στην ΤΚ Αμυκλών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αμυκλών και Καλυβίων Σοχάς”, αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. (Παν. Αργυρόπουλος)