24 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας επτά μηνών συνολικά είκοσι τεσσάρων ατόμων.

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Μυστρά

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων

17

Μνημεία περιοχής Γερακίου

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων

2

Αρχαιολογικό μουσείο Νεάπολης Βοιών

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων

2

Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Μυστρά

ΔΕ φύλαξης – πληροφόρησης νυχτοφυλάκων

1

Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Μυστρά

ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας

2

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν στο γραφείο της γραµµατείας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100) υπόψη κ. Νίκου Παπαστρατάκου (τηλέφωνα επικοινωνίας 27310 81128 και 27310 25363).