2,5 εκατ. ευρώ για τη στερέωση του κάστρου Μονεμβασίας Μονεμβασιάς

Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020 με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ εντάχθηκε η στερέωση του κάστρου της Μονεμβασιάς.

Το έργο αφορά μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών, κατασκευές λιθοδομών, αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχών, τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος, κατασκευή και τοποθέτηση βραχοπαγίδων, σταθεροποιητικά έργα και ενόργανη παρακολούθηση του ρυθμού μετακίνησης μεγάλων τεμαχών του πρανούς καθώς και επιλεγμένων βραχωδών τεμαχών που θα καθοριστούν κατά τις εργασίες στερέωσης.

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης είναι από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2022.