2,5 εκατ.€ στη Λακωνία για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι διαδικασίες αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων μιας ακόμα πληρωμής αποζημιώσεων προς την τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.846 δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων αποζημιώσεις συνολικού ύψους 7.324.810,33 εκατ. ευρώ.

Αυτές αφορούν κυρίως σε εκκαθαρίσεις ζημιών φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015 (εκτιμήσεις/επανεκτιμήσεις), με τους νομούς Αργολίδας και Λακωνίας να απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό (3.163.124,25€ και 2.554.025,60€ αντίστοιχα).

Αναμενόμενη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου.