2,8 εκατ. € από το νέο ΕΣΠΑ για τρία έργα με εκπαιδευτική και κοινωνική σημασία

paidikos stathmos

paidikos stathmos

Τις αποφάσεις ένταξης των ακόλουθων τριών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 για χρηματοδότηση υπέγραψε ο περιφερειάρχης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου:

1. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 500.000 ευρώ).

Το έργο αφορά στην αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία περιλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ (λόγω κινητικών αναπηριών κλπ) και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες για το έτος 2015-2016.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο ειδικό βοηθητικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (σχολικοί νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

2. «Βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας» (συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 36.389 ευρώ).

Αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φύλαξης σε παιδιά και ΑμεΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνσή τους να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.

3. «Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί/βρεφικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ)» (συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.297.986 ευρώ).

Το έργο αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και ΑμεΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΜΕΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας και συμβάλλει στο στόχο για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μετά την ουσιαστική διευκόλυνσή τους να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.