30 νέα μηχανήματα αιμοκάθαρσης στα νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων

Σημαντικά έργα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εντάχθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

Για το νοσοκομείο Λακωνίας εντάχθηκε η προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης, προϋπολογισμού 390.000 ευρώ. Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 20 μηχανημάτων στη νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης και 10 στην αντίστοιχη των Μολάων.