300 ευρώ για τακτοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Stavlikes egkatastaseis

Stavlikes egkatastaseis

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώθηκε ότι προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι μέχρι τις 6/2/2015. Στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών-σταυλικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής, μέχρι 35 τμ, σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ).

Για τη ρύθμιση δεν καταβάλλεται πρόστιμο, αλλά μόνο παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου ύψους 300 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι αίτηση, αντίγραφο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων, τεχνική έκθεση μηχανικού όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τμ καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων, και τέλος το παράβολο υπέρ του δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.