300.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου

Μέσω του έργου διασυνοριακής/διαμεσογειακής συνεργασίας GreenBuilding (Πράσινα Κτίρια), στο οποίο είναι εταίρος η Περιφέρεια Πελοποννήσου, και με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά το κτίριό της στη Σπάρτη. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με χρήση ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) και μέτρων ενεργειακής απόδοσης.