33 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης την Τετάρτη

Dimarxeio Spartis

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

> 1ο Περί κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καραχάλιος και ο κ. Ιωάννης Καρμοίρης.

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης δημοτικού σχολείου Σελλασίας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Διαμόρφωση χώρου έναντι οικίας Μαχαίρα στην ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΤΚ Χρυσάφων”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.14/2014 μελέτης με τίτλο “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φάριδος” – έγκρισης δαπάνης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Δ. Καραχάλιος και Παναγιώτης Χριστοφιλάκος)

> Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας”, αναδόχου Κ/Ξ Στ.Θεοδωρόπουλου – Π. Παπαποστόλου. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης”, αναδόχου “Πολυεργον” Χ. Λεοντάκης – Χ. Κυριαζίδης & ΣΙΑ ΕΕ. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης οριστικής μελέτης (στατική) με τίτλο “Μελέτη αποκατάστασης πλατείας Λογκανίκου”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Ανάπλαση δημοτικού χώρου ΤΚ Μαγούλας”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Χρήστος Μπουγάδης)

> Περί χορήγησης – ανανέωσης παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς α΄ εξαμήνου 2014. (Ιωάν. Καρμοίρης)

> Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια συναγερμών δημοτικών κτιρίων”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση δημαρχείου Μυστρά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου”, αναδόχου Σωτηράκου Πολυζώη. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Παρασκευάς Καλομοίρης)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Αποκατάσταση υδραυλάκων ΤΚ Μαγούλας”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Χρυσάφων και Κεφαλά της ΔΕ Θεραπνών”, αναδόχου Παπαδημητρόπουλου Δημητρίου. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης 1ου συγκριτικού πίνακα για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ – δήμου Μυστρά”. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Ευστράτιος Κοκκορός)

> Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων δήμου Σπάρτης”, αναδόχου Καραγκιουλέ Βασιλείου. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Κατασκευή τσιμενταυλάκων ΤΚ Αγίας Ειρήνης και Αγίου Ιωάννη”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Κατασκευή σταμπωτού ΤΚ Βουτιάνων και Θεολόγου”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος και Ευγ. Σοφού-Παπαστάθη)

> Περί έγκρισης διενέργειας με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014. (Ευστρ. Κοκκορός)

> Περί επιχορήγησης συλλόγων – σωματείων. (Μάριος Τζωρτζάκης)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Μυστρά”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση οδού Λεωνίδου”, αναδόχου Σπ. Καραβέλα ΑΤΕ. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για σχεδιασμό-αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας του δήμου Σπάρτης. (Δημήτριος Αρβανίτης)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για διαφημιστική καταχώριση του δήμου Σπάρτης στο περιοδικό “Ελληνικό Πανόραμα”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για διαφημιστική καταχώριση του δήμου Σπάρτης στον τουριστικό οδηγό “Who is who”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για δημιουργία βάσης δεδομένων ΜΜΕ – σχεδιασμός Newsletter. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας του δήμου Σπάρτης με θέμα “Τουριστική ανάπτυξη: Εξυπηρέτηση πελάτη – στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας”. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια τουριστικού οδηγού του δήμου Σπάρτης. (Δ. Αρβανίτης)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Ευστρ. Κοκκορός)

> Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παρορείου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου ΤΚ Παρορείου. (Δ. Καραχάλιος)