3,7 εκατ. € στους ελαιοκομικούς φορείς της Λακωνίας

elaiokomia

elaiokomia

Την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) για την τριετία 2015-2018 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.

Με την απόφαση χρηματοδοτούνται 66 ελαιοκομικοί φορείς με το συνολικό ποσό κοινοτικής ενίσχυσης 33.294.000 ευρώ, πλέον εθνικής και ίδιας συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά στο νομό μας, προβλέπεται:

Επωνυμία ΟΕΦ

Τελική

ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ

590.887

ΑΣ ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΚΙΩΝ

300.566

ΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

200.000

ΑΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ

207.467

ΑΣ ΣΥΚΕΑΣ

299.188

ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ

2.133.073

Σύνολο

3.731.181

Για την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων στους ελαιοκομικούς φορείς, ακολουθήθηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Ειδικότερα, ελήφθη υπόψη το μέγεθος της ελαιοκομικής δραστηριότητας κάθε περιοχής (αριθμός παραγωγών, στρεμμάτων, δένδρων, παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς κλπ), αλλά και οι οικονομικές δυνατότητες κάθε φορέα που είχε υποβάλει πρόγραμμα εργασίας. Τα χρήματα του προγράμματος, άλλωστε, προέρχονται από την παρακράτηση 2% επί των 550 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι 412.000 ελαιοπαραγωγοί της χώρας και συνεπώς είναι απολύτως επιβεβλημένη η “επιστροφή”, στις οργανώσεις παραγωγών μέσω των προγραμμάτων, κατά τρόπο αναλογικό.

Ο κ. Αποστόλου δήλωσε σχετικά πως “το πρόγραμμα των ΟΕΦ είχε οργανωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η περίοδος υποβολής των προτάσεων συνέπεσε με την εκλογική περίοδο. Ως νέα πολιτική ηγεσία δεν είχαμε δυστυχώς την ευκαιρία να καθορίσουμε τις βασικές αρχές του προγράμματος έτσι ώστε να αντανακλούν μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική στρατηγική για τον ελαιοκομικό τομέα. Οφείλουμε όμως να κατανείμουμε τα κονδύλια κατά τον βέλτιστο τρόπο, αλλά και να παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έδωσα εντολή για άμεσο σχεδιασμό ενός αξιόπιστου συστήματος που θα ελέγχει αυστηρά κατά την τρέχουσα τριετία την εφαρμογή, τα χρονοδιαγράμματα και την απόδοση των νέων προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την ανάπτυξη του κλάδου και όχι για τη συντήρηση γραφειοκρατικών και αναποτελεσματικών μηχανισμών. Ανεξάρτητα από το τι γινόταν στο παρελθόν, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι, στο εξής, κάθε ευρώ εθνικής και κοινοτικής δαπάνης θα πιάνει τόπο”.