Αμύκλες, Ο θρόνος του Απόλλωνα

Αμύκλες, Ο θρόνος του Απόλλωνα (Ελπίδα Αποστολέλη)