4,26 εκατ. ευρώ για στήριξη της μελισσοκομίας

melisses

melisses

Πρόσθετα κονδύλια για τη στήριξη της μελισσοκομίας εξασφαλίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύοντας το εισόδημα των παραγωγών μέσα από το πρόγραμμα για τη βελτίωση και παραγωγή προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016.

Δύο αποφάσεις για το σκοπό αυτό υπέγραψε ο υπουργός κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Με την πρώτη:

1. Το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών καθορίζεται στα 18 ευρώ ανά κυψέλη, καθώς η συγκεκριμένη δράση (Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων) ενισχύεται με πρόσθετους πόρους, και για το 2014 οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε 1.429.000 ευρώ.

2. Εξασφαλίζονται 2.665.000 ευρώ γmelissiaια τη στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, και για κάθε μετακινούμενη κυψέλη οι μελισσοκόμοι επιδοτούνται με 3,59 ευρώ.

Με τη δεύτερη απόφαση:

1. Εγκρίνεται και κατανέμεται σε ποσοστό 100% στους δικαιούχους ποσό 163.779,56 ευρώ για αναλύσεις μελιού.

2. Ενισχύεται με το ποσό των 10.000 ευρώ ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης για την λειτουργία του εργαστηρίου ανάλυσης μελιού και την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις οι παραγωγοί ενισχύονται με συνολικό ποσό ύψους 4,26 εκατ. ευρώ για το 2014. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 50% από τον ειδικό λογαριασμόεγγυήσεων γεωργικών προϊόντων και κατά 50% από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου.