4,5 εκατ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ανατολική Πελοπόννησο εγκρίθηκαν από τον Σταύρο Αραχωβίτη

Συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατ. στο τοπικό πρόγραμμα της Ανατολικής Πελοποννήσου εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χαράλαμπος Λυσίκατος, δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Σπύρος Φλώρος εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους στον Σταύρο Αραχωβίτη. Όπως σημειώνουν, “με τον κ. Αραχωβίτη από την αρχή της βουλευτικής του θητείας οικοδομήθηκαν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που οδήγησαν σε υποστήριξη όλων των ώριμων και τεκμηριωμένων θεμάτων της Εταιρείας. Ο υπουργός γνωρίζει από πρώτο χέρι λόγω επαγγελματικής του ενασχόλησης στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα από πολλά χρόνια το έργο που επιτελείται στην περιοχή με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τα τοπικά προγράμματα Leader, με σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στον τουρισμό, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κλπ”.

Μετά την παραπάνω έγκριση, θα εκδοθούν αποφάσεις ένταξης για 54 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.862.323,06 ευρώ. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων με καταληκτική ημερομηνία την 28η Αυγούστου 2019, όπου αναμένεται επίσης μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και η Εταιρεία θα αιτηθεί νέα χρηματοδότηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος Leader/CLLD ανέρχεται πλέον στα 16.200.000 ευρώ.

Ο κ. Λυσίκατος με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη εξέφρασε επιπλέον τις ευχαριστίες του στους συναδέλφους του δημάρχους και άλλους μετόχους για την άριστη συνεργασία, στα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος και στον πρόεδρο της κ. Φλώρο, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πολύ καλή συνεργασία, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 για την άμεση εξέταση και έγκριση του αιτήματος, και, τέλος, στον γενικό διευθυντή, τα στελέχη και το προσωπικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα, “οι οποίοι με τη δουλειά τους έχουν φέρει την Εταιρεία στη πρώτη γραμμή στη διαχείριση Τοπικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας”.