Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας στην ερώτηση Γρηγοράκου για τα ασθενοφόρα

Στις 29 Αυγούστου ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας με αντικείμενο την κατανομή ασθενοφόρων οχημάτων στο νομό Λακωνίας, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ρωτούσε τον υπουργό αφενός πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατανομή των ασθενοφόρων στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφετέρου αν η κατανομή των δύο ασθενοφόρων στο νομό μας θα αφορά στα νοσοκομεία Σπάρτης και Μολάων.

Στην απάντησή του με ημερομηνία 6/10/2016 το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι η παραλαβή των ασθενοφόρων στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου δύναται να γίνει έως τις 12/10/2016. Η καθυστέρηση στη διαδικασία αυτή φαίνεται να οφείλεται στις καθυστερημένες ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξη της πράξης προμήθειας των ασθενοφόρων στο ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως αναφέρει η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Π. Πολάκη, “στις 22/12/2015 υπεγράφη η σύμβαση προμήθειας των δέκα ασθενοφόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η παράδοση των οχημάτων από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση (έξι μήνες), θα ολοκληρωνόταν στις 22/6/2016.
Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ένταξη της πράξης στο ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 έως το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, ήταν αδύνατη η παράδοση των οχημάτων από την ανάδοχο, πριν την ένταξη της πράξης στο ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στις 8/8/2016, εκδόθηκε απόφαση ένταξης της πράξης «Προμήθεια 10 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, η παραλαβή τους δύναται να γίνει έως τις 12/10/2016.
Με δεδομένο ότι πρέπει, πριν την παραλαβή τους από το ΕΚΑΒ και τη διάθεσή τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να γίνουν μια σειρά από ενέργειες για διαχειριστικούς λόγους, θα πρέπει να εξαντλήσουμε το συμβατικό χρόνο παραλαβής”.

“Ωστόσο, ύστερα από την απάντηση που λάβαμε”, σχολιάζει ο κ. Γρηγοράκος, “παραμένει αναπάντητο αν και κατά πόσο στο νομό Λακωνίας η κατανομή θα αφορά δύο ασθενοφόρα και αν αυτά θα κατανεμηθούν στο νοσοκομείο Σπάρτης και το νοσοκομείο Μολάων αντίστοιχα, όπως έχουν επανειλημμένα εισηγηθεί οι αρμόδιοι φορείς του νομού, εξαιτίας των αυξημένων προνοσοκομειακών αναγκών των συγκεκριμένων περιοχών”.