50.000 ευρώ στην ΠΕ Λακωνίας για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού

koronoios

Η Περιφέρεια αποφάσισε την κατανομή έκτακτων πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, συνολικού ποσού 390.000 ευρώ για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού. Στη Λακωνία το ποσό ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.