Λακωνία: 51.042 ευρώ για το διατροφικό επίδομα Οκτωβρίου

Στην κατανομή ποσού ύψους 5.742.729,47 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2016 προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους.

Δικαιούχοι είναι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσό ανέρχεται στις 322.180 ευρώ, από τα οποία 51.042 ευρώ αντιστοιχούν στη Λακωνία.