Τα 24 θέματα που θα συζητήσει απόψε το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 80/18-10-2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ με θέμα “Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης για την πρόσληψη προσωπικού”. Εισηγητής ο κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας.

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Συνεργασία με την Eurobank για την είσπραξη των οφειλών του δήμου Σπάρτης με χρήση τερματικών υποδοχής καρτών (POS). (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης”. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

7ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ξυλείας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017-2018”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 38/2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνική Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα “Έγκριση απολογισμού έτους 2015”. (Νικόλαος Δούνιας)

13ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Βελτίωση δρόμου από Άρνα προς Άγιο Νικόλαο”, αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση μελέτης του έργου “Αγροτική οδοποιία Μάνδρες – Ντεμιρια Γεωργιτσίου 3 χλμ” της ΔΕ Πελλάνας. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση μελέτης του έργου “Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) κάμπος Βορδόνιας – Ευρώτας 3 χλμ» της ΔΕ Πελλάνας. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση μελέτης του έργου “Αγροτική οδοποιία Πελλάνας – Γεωργιτσίου 3 χλμ” της ΔΕ Πελλάνας. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκρισης μελέτης του έργου “Αγροτική οδοποιία Μαγούλας – Αγ. Ιωάννη – Αγίας Ειρήνης” της ΔΕ Μυστρά. (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Περί υποβολής προτάσεων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

19ο Περί αναπροσαρμογής ή μη δικαιωμάτων νεκροταφείων οικονομικού έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης ΔΕΥΑΣ. (δήμαρχος, Παναγιώτης Ρήγας)

21ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή – συντήρηση γυμνασίου Ξηροκαμπίου”, αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρου άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλυβιών Σοχάς”, αναδόχου Κ/Ξ Τσιπουρας Σ. Α. – Ι. Γομάτος & ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής της εργασίας “Καθαρισμός ποταμών και χειμάρρων”. (Παν. Αργυρόπουλος)

24ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δημ. Αποστολάκος)